โชว์ศักยภาพผ่านเวทีมหกรรมเด็กแนวบวก

กทม. จับมือเครือข่าย จัดมหกรรมเด็กแนวบวก เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเผยแพร่แนวคิดผ่านกิจกรรมต่างๆ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสะท้อนมุมมองและแนวคิดคิดด้านประชาธิปไตยสู่สังคม
ผ่านการเสวนาหัวข้อ “ประชาธิปไตยในโลกใบจิ๋ว”

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเด็กแนวบวก
ตอน “ประชาธิปไตย…ในโลกจิ๋ว” โดยมี นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน
(เด็กพลัส) ในแผนงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สสส. แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดมหกรรมเด็กแนวบวก
ภายใต้แนวคิด “ประชาธิปไตย…ในโลกจิ๋ว” เพื่อเผยแพร่ ผลงานการสร้างเสริมเพิ่มพูนชีวิตเด็กและเยาวชน
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในฐานะผู้เข้าร่วมและผู้จัด
กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการสะท้อนมุมมองในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีทิศทาง
รวมถึงเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “ประชาธิปไตย ในโลกใบจิ๋ว” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนเยาวชนจาก
องค์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน การโต้วาทีเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ
“ผู้ใหญ่มอบประชาธิปไตยให้เด็กจริงหรือ?” กิจกรรม การแสดงจากเด็กและเยาวชนในกลุ่มเครือข่ายภาคี
อาทิ การแสดง “โขนเยาวชน” จากกลุ่มเยาวชนพื้นที่นำร่อง การพัฒนาต้นทุนชีวิต
จ.สุมทรปราการ การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง จากจากกลุ่มเยาวชนพื้นที่นำร่องการพัฒนาต้นทุนชีวิต
จ.น่าน การแสดงละครเวทีเรื่อง “ใครจะช่วย ยกมือขึ้น” และมายากลหน้าขาว จากสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
การแสดงดนตรีกลุ่ม M-Mad ของเด็กผู้พิการและเด็ก ปกติ

ที่มา: กองประชา สัมพันธ์ กทม.