ท่าที่ 1 นอนท่าสีหไสยาสน์

ท่านวด 14 ท่า… ท่าที่ 1 นอนท่าสีหไสยาสน์