เกี่ยวกับเรา

นิมิตร จรุงจิตต์

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ ของมนุษย์ชาติ

คือการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการนวดตัวเอง

ศาสตร์ฯอันอัศจรรย์นี้ ค้นหาที่จะให้พบด้วยความตั้งใจมั่น

เพื่อที่จะหลีกหนีการรักษาด้วยการกินยา และวิธีการบำบัดแบบตะวันตก

ในที่สุดได้ค้นพล และเผยแพร่ ศาสตร์ฯอันประมาณค่ามิได้

ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์ "นวดตัวเอง บำบัด"

เลขที่ 3/403 ซ.น่านเจ้า 3 เมืองทองนิเวศน์ 1

ถ.แจ้งวัฒนะ 14 ข.หลักสี่ กรุงเทพฯ

10210

02-573-2041

02-982-5129

081-911-0399

สนใจสั่งซื้ออุปกรณ์ โค-เมด

 
อธิบาย
สั่งซื้อได้ 2 วิธี

อุปกรณ์ ประกอบด้วย ลูกกอล์ฟ และฐานไม้ (โค-เมด) ชุดละ 350.-

วีซีดี ประกอบวิธีใช้นวด 14 ท่า 50.-

รวม 400.- ค่าส่งอีก 20.-
รวมทั้งหมด 420.-

*420.- ส่งถึงบ้าน

1.) ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. หลักสี่ ในนามของ นาย นิมิตร
จรุงจิตต์ บ้านเลขที่ 3/403 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
2.) โอนเงินผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงค์ ออมทรัพย์ เลขที่
125 1 088 783 แล้วนำใบ Pay-in (ใบรับจากธนาคาร)
มาปิดลงกระดาษเปล่า ข้างล่าง เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แล้ว Fax มาที่เบอร์ 02-235-9582

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>

jota-->