Browsing the archives for the ข่าวสารน่ารู้ category

โชว์ศักยภาพผ่านเวทีมหกรรมเด็กแนวบวก

กทม. จับมือเครือข่าย จัดมหกรรมเด็กแนวบวก เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเผยแพร่แนวคิดผ่านกิจกรรมต่างๆ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสะท้อนมุมมองและแนวคิดคิดด้านประชาธิปไตยสู่สังคม
ผ่านการเสวนาหัวข้อ “ประชาธิปไตยในโลกใบจิ๋ว”
นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเด็กแนวบวก
ตอน “ประชาธิปไตย…ในโลกจิ๋ว” โดยมี นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน
(เด็กพลัส) ในแผนงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ [...]