Browsing the archives for the ข่าวสารน่ารู้ category

สมุนไพรป้องกัน…หวัด

สมุนไพรพื้นบ้านแบบไทยๆ ทั้งราคาถูกและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้
แต่สมุนไพรไม่ใช่ฮีโร่เหมือนยาต้านไวรัส
เพียงแต่สรรพคุณมากหลาย ถ้ารู้จักใช้ให้ถูกทาง
"ความสุขที่แท้จริง เป็นสิ่งที่ต้องได้มาเปล่าๆ โดยไม่ต้องเสียสตางค์
เหมือนดังที่ตรัสว่า ถอนความรู้สึกว่าตัวตนเสียได้แล้ว ก็ได้นิพพานมาเปล่าๆ
ไม่ต้องเสียมูลค่าอะไร" พุทธทาสภิกขุ
หากจะถามถึงสาเหตุของหวัด มีเชื้อไวรัสหลายชนิดหลายสายพันธุ์เป็นต้นเหตุให้เราป่วย
ปัจจุบันเชื้อไวรัสมีวิวัฒนาการและกลายพันธุ์ ทำให้เกิดภาวะดื้อยาอยู่เรื่อยๆ
ล่าสุดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A [...]